Current track

Title

Artist


Disclaimer

Het is niet toegestaan om de website van News Internetradio of gedeelten daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van News Internetradio. Voor persoonlijk niet commercieel gebruik, is deze toestemming niet nodig, mits u alle auteursrechtelijke berichten en andere handelsmerken intact laat. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website, webwinkel of binnen een andere computeromgeving is verboden.

Hoewel News Internetradio voldoende aandacht besteedt aan het correct en up to date houden van haar website, geeft News Internetradio geen garanties of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. News Internetradio accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd. Een aantal (hyper)links in deze website leiden naar websites die geen eigendom zijn van News Internetradio maar zijn alleen ter informatie voor de bezoekers opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van News Internetradio.

Hoewel News Internetradio uiterst zorgvuldig is met selecteren van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door News Internetradio worden onderhouden wordt afgewezen.

News Internetradio staat ingeschreven bij de KVK onder nummer: 20107296.× App de studio!